CUỘC THI TOYOTA EKIDEN RUNNING RELAY 2019

Với mục đích thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, giao lưu và nâng cao tinh thần đồng đội – đoàn kết cho toàn thể thành viên đại gia đình Toyota. Năm nay, Toyota Việt Nam tiếp tục tổ chức chương trình TOYOTA EKIDEN RUNNING RELAY 2019 BỨT PHÁ THÀNH CÔNG.

NGƯỜI NGƯỜI CÙNG CHẠY - NHÀ NHÀ CÙNG CHẠY

LỄ TRAO GIẢI EKIDEN 2019

Call Now Button